Album

Unsuk Chin

Unsuk Chin

 1. 15 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – I In C
 2. 16 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – II Sequenzen
 3. 17 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – III Scherzo ad libitum – IV Scalen
 4. 18 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – IV Scalen
 5. 19 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – V Toccata
 6. 20 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – VI Grains
15 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – I In C // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI
 1. 15 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – I In C // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI
 2. 16 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – II Sequenzen // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI
 3. 17 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – III Scherzo ad libitum – IV Scalen // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI
 4. 18 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – IV Scalen // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI
 5. 19 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – V Toccata // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI
 6. 20 Chin – Six Piano Études (First Recording) (1995 – 2003) – VI Grains // Mei Yi Foo - Musical Toys: GUBAIDULINA, CHIN, LIGETI