Album

Franz Schubert

Franz Schubert

  1. 09 Schubert – Gretchen am Spinrad, Op. 2, D. 118
  2. 10 Schubert – Auf dem Wasser, D. 774
  3. 11 Schubert – Die Forelle, D. 550
09 Schubert – Gretchen am Spinrad, Op. 2, D. 118 // Yuri Revich - STEPS TROUGH THE CENTURIES
  1. 09 Schubert – Gretchen am Spinrad, Op. 2, D. 118 // Yuri Revich - STEPS TROUGH THE CENTURIES
  2. 10 Schubert – Auf dem Wasser, D. 774 // Yuri Revich - STEPS TROUGH THE CENTURIES
  3. 11 Schubert – Die Forelle, D. 550 // Yuri Revich - STEPS TROUGH THE CENTURIES